top of page

Nu över 200 000 laddbara fordon

Ytterligare 28 340 laddbara fordon introducerades på våra vägar i Sverige under årets första kvartal och nu har nästa milstolpe - 200 000 laddbara fordon - passerats. Detta kan jämföras med första kvartalet under 2020, då ökningen var 16 200 stycken och 100 000 laddbara fordon nåddes.

Nu över 200 000 laddbara fordon

bottom of page