top of page

BESTÄLL STATISTIK

Hur, när och var ska vi bygga vår infrastruktur för elbilar? Hur ser elbilsbeståndet ut i vår kommun? Vilka bilmodeller är populärast? Dessa, och många fler frågor kan ELIS besvara. Beställ den senaste detaljerade statistiken kring laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige för ett bättre och grundligare beslutsunderlag.

VAD ÄR ELIS?

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbils- och laddinfrastrukturbeståndet i Sverige idag och för framtiden. Använd ELIS som ett kraftfullt och lättöverskådligt verktyg för beslutsfattande kring elbilar och uppbyggnad av laddinfrastruktur. ELIS, Elbilen i Sverige, uppdateras med en månads mellanrum, den första vardagen i varje månad. Statistikdatabasen levereras som en låst EXCEL-fil, baskunskap av EXCEL är rekommenderad. ELIS går att beställa som ett engångsutdrag eller i abonnemangsform med leverans varje månad, se priser nedan.

VAD INNEHÅLLER ELIS?

​Elis visar er bland annat:

 • Totala elbilsbeståndet i Sverige och förändringar månadsvis och årsvis.

 • Totala elbilsbeståndet i varje län och kommun med förändringar månadsvis och årsvis.

 • Elbilarnas totala energilagringskapacitet.

 • Grafisk översikt på län, kommuner och postadresser med flest registrerade elbilar.

 • De mest populära modellerna.

 • Ackumulerad månads och årsstatistik.

 • Fördelning av privata eller företagsägda fordon.

 • Postadress, modell och registreringsdatum för samtliga bilar.

 • Sökfunktion på registreringsnummer.

 • Geografisk översiktskarta, var finns bilarna registrerade?

 • Laddstandarder för olika modellar och fördelning i %.

 • Tekniskt underlag för de laddbara bilarna på den svenska marknaden.

 • Kommande modeller med tekniskt underlag.

 • Nationella, regionala och kommunala prognoser fram till 2030.

 • Statistik över Sveriges elbussar.

 • Statistik över Sveriges laddinfrastruktur på nationell, regional och kommunal nivå.

 • Statistik som visar vilka effekter och vilka laddstationer typer som byggs mest.

 • Nyckeltal för att jämföra kommuner och län mot varandra.

VAD KOSTAR ELIS?

Engångsbeställning: 3 000 kr

En engångsbeställning kan göras när som helst. En engångsbeställning innebär alltid leverans av all data.

 

Abonnemang tillsvidare: 1 500 kr per månad

Utskicken sker en gång per månad. Ett abonnemang avser alltid minst 3 månaders utskick. Utskicken fortsätter löpande tills dess att avbeställning görs.

Samtliga priser exklusive moms. För allmänna villkor avseende ELIS, klicka här. I samband med beställning av ELIS förutsätts kunden göra sig bekant med, och acceptera, de allmänna villkoren.

BESTÄLL ELIS

VAD ÄR ELIS?

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbils- och laddinfrastrukturbeståndet i Sverige idag och för framtiden. ELIS, Elbilen i Sverige, uppdateras med en månads mellanrum. ELIS går att beställa som ett engångsutdrag eller i abonnemangsform med leverans varje månad, se priser nedan.

VEM ANVÄNDER ELIS?

Använd ELIS som ett kraftfullt och lättöverskådligt verktyg för beslutsfattande kring elbilar och uppbyggnad av laddinfrastruktur. ELIS, Elbilen i Sverige, används redan idag av kommuner, energibolag, statliga myndigheter, konsulter, fastighetsbolag och media.

VAD INNEHÅLLER ELIS?

​ELIS visar er bland annat:

 • Totala elbilsbeståndet i Sverige och förändringar månadsvis och årsvis.

 • Totala elbilsbeståndet i varje län och kommun med förändringar månadsvis och årsvis.

 • Elbilarnas totala energilagringskapacitet.

 • Grafisk översikt på län, kommuner och postadresser med flest registrerade elbilar.

 • De mest populära modellerna.

 • Ackumulerad månads och årsstatistik.

 • Fördelning av privata eller företagsägda fordon.

 • Postadress, modell och registreringsdatum för samtliga bilar.

 • Sökfunktion på registreringsnummer.

 • Geografisk översiktskarta, var finns bilarna registrerade?

 • Laddstandarder för olika modellar och fördelning i %.

 • Statistik över Sveriges elbussar.

 • Statistik över Sveriges laddinfrastruktur på nationell, regional och kommunal nivå.

 • Statistik som visar vilka effekter och vilka laddstationer typer som byggs mest.

 • Nyckeltal för att jämföra kommuner och län mot varandra.

 • Fordonsprognoser över laddbara personbilar, lastbilar och bussar

VAD KOSTAR ELIS?

Engångsbeställning: 4 000 kr

En engångsbeställning kan göras när som helst och innebär leverans av all data vid ett enskilt tillfälle.

 

Abonnemang tillsvidare: 2 000 kr per månad

Utskicken sker en gång per månad. Ett abonnemang avser alltid minst 3 månaders utskick. Utskicken fortsätter löpande tills dess att avbeställning görs.

Power Circles partnerföretag erhåller specialpriser

Samtliga priser exklusive moms. För allmänna villkor avseende ELIS, klicka här. I samband med beställning av ELIS förutsätts kunden göra sig bekant med, och acceptera, de allmänna villkoren.

BESTÄLL ELIS

Beställ ELIS genom att fylla i nedanstående formulär, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

bottom of page