NYHETER

Håll dig uppdaterad kring hur antalet laddbara bilar och antalet laddpunkter växer i Sverige. Här publicerar vi allt som rör svensk e-mobilitystatistik. Du kan också få uppdateringar från oss i din mailbox genom en kostnadsfri prenumeration på nyheter.

Elbilen allt mer populär

Under årets andra kvartal har över 30 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått 250 000. Nästan 1 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen närmar sig allt jämt den populära laddhybriden i nyförsäljning.

Nu över 200 000 laddbara fordon

Ytterligare 28 340 laddbara fordon introducerades på våra vägar i Sverige under årets första kvartal och nu har nästa milstolpe - 200 000 laddbara fordon - passerats. Detta kan jämföras med första kvartalet under 2020, då ökningen var 16 200 stycken och 100 000 laddbara fordon nåddes.

2020 ett rekordår för både tunga och lätta laddbara fordon

2020 medförde epidemin till trots en rekordstark ökning av laddbara fordon på våra vägar. I december var hälften av landets alla nya bilar laddbara och Sverige har nu den högsta andelen laddbara fordon bland nyregistreringar inom EU.

Laddbara bilar och lätta lastbilar ökar starkt i Sverige i oktober 2020

I oktober ökade antalet laddbara fordon med 8 734 st, vilket motsvarar en uppgång med 70 % de senaste 12 månaderna. Elbilar, laddhybrider och lätta lastbilar driver på utvecklingen. I oktober 2020 fanns det 162 477 st laddbara fordon i Sverige.  

3 % av personbilsflottant var laddbar i Sverige i juli 2020

Coronapandemin fortsätter sätta sina spår på nybilsförsäljningen. Men ökningen av laddbara fordon har hittills i år trots det varit nästan dubbelt så hög jämfört med motsvarande period 2019, och i juli 2020 uppgick beståndet av laddbara personbilar i Sverige till 3 % av personbilsflottan.

Rekord för laddbara fordon i Sverige i september

Tillväxten av nya laddbara fordon har aldrig varit starkare i Sverige än i september 2020. Flera nya rekord noteras: ökningen för elektrifierade fordon nådde en ny toppnotering med 65 % på 12 månader, milstolpen 100 000 laddhybrider passerades och nya elbilar ökar snabbt på marknaden. 

Stark start på 2020 för laddbara fordon

Under årets första kvartal har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 16 %, vilket kan jämföras med 14 % under samma kvartal förra året. Situationen framöver kan komma att bli mer oviss i spåren av epidemin, men ännu får Power Circle signaler om att verksamheter rullar på. Satsningar på just elektrifiering skulle också kunna vara en smart väg ur en den ekonomiska krisen.