top of page

NYHETER

Håll dig uppdaterad kring hur antalet laddbara bilar och antalet laddpunkter växer i Sverige. Här publicerar vi allt som rör svensk e-mobilitystatistik. Du kan också få uppdateringar från oss i din mailbox genom en kostnadsfri prenumeration på nyheter.

2022 ett nytt rekordår för laddbara fordon

När året summeras ser vi sett till antal fordon rekordstora ökningar av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt elbussar. Året avslutades med en toppnotering av antal nyregistrerade elbilar som i december uppgick till över 18 000. Antalet laddpunkter ökade under året med närmare 3 900 och en fortsatt utbyggnad är nödvändig för att laddinfrastrukturen inte ska bromsa elektrifieringen av transportsektorn.

Fortsatt stark ökning av laddbara fordon trots höga elpriser

När årets tredje kvartal avslutas kan det konstateras att antalet laddbara fordon nu uppgår till 402 498. I september var 55 % av de registrerade personbilarna laddbara och totalt utgör laddbara personbilar nu 8% av fordonsflottan. Antalet laddstationer ökade med 108 stycken under september och statistiken visar nu på totalt 2 989 publika laddstationer i landet.

Elbilen det populäraste valet hittills under 2022

Sedan årsskiftet har över 75 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått över 380 000. Över 2 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen är populärare än såväl laddhybriden som fossila motsvarigheter när det kommer till nyregistreringar.

Stark tillväxt av elbilar under årets första kvartal

32 642 fler laddbara fordon har introducerats på Sveriges vägar under årets första kvartal och det totala antalet har nu nått över 340 000 stycken. Intresset för rena elbilar har rusat och antalet nyregistreringar uppgick under Q1 till 18 499. Även elektrifieringen av tunga lastbilar fortsätter i snabb takt och elektriska lastbilar är nu nära 100 stycken till antalet.

Milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

Under 2021 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment. Laddbara fordon ökade under året med 64 % och milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades. Under 2021 har också stora steg tagits kring elektrifiering av tunga lastbilar där antalet mer än fördubblats. En fortsatt kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig och vi har under året kunna läsa om flera intressanta satsningar.

Nya rekord - varannan ny bil är laddbar

Årets tredje kvartal har kantats av en dämpad takt i nybilsförsäljningen samtidigt som andelen laddbara fordon fortsätter att växa. Nya rekord har noterats, i september stod laddbara fordon för 52 % av nybilsförsäljningen och över 60 % av dessa vara elbilar - laddhybridens era ser ut att vara förbi och vi satsar nu fullt på elbilen.

Elbilen allt mer populär

Under årets andra kvartal har över 30 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått 250 000. Nästan 1 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen närmar sig allt jämt den populära laddhybriden i nyförsäljning.

bottom of page