top of page

2022 ett nytt rekordår för laddbara fordon

När året summeras ser vi sett till antal fordon rekordstora ökningar av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt elbussar. Året avslutades med en toppnotering av antal nyregistrerade elbilar som i december uppgick till över 18 000. Antalet laddpunkter ökade under året med närmare 3 900 och en fortsatt utbyggnad är nödvändig för att laddinfrastrukturen inte ska bromsa elektrifieringen av transportsektorn.

2022 ett nytt rekordår för laddbara fordon

bottom of page