top of page

2020 ett rekordår för både tunga och lätta laddbara fordon

2020 medförde epidemin till trots en rekordstark ökning av laddbara fordon på våra vägar. I december var hälften av landets alla nya bilar laddbara och Sverige har nu den högsta andelen laddbara fordon bland nyregistreringar inom EU.

2020 ett rekordår för både tunga och lätta laddbara fordon

bottom of page