top of page

Stark tillväxt av elbilar under årets första kvartal

32 642 fler laddbara fordon har introducerats på Sveriges vägar under årets första kvartal och det totala antalet har nu nått över 340 000 stycken. Intresset för rena elbilar har rusat och antalet nyregistreringar uppgick under Q1 till 18 499. Även elektrifieringen av tunga lastbilar fortsätter i snabb takt och elektriska lastbilar är nu nära 100 stycken till antalet.

Stark tillväxt av elbilar under årets första kvartal

bottom of page