top of page

Milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

Under 2021 har vi fortsatt kunna se laddbara fordon öka i rekordtakt inom flera fordonssegment. Laddbara fordon ökade under året med 64 % och milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades. Under 2021 har också stora steg tagits kring elektrifiering av tunga lastbilar där antalet mer än fördubblats. En fortsatt kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig och vi har under året kunna läsa om flera intressanta satsningar.

Milstolpen 300 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

bottom of page