top of page

Fortsatt stark ökning av laddbara fordon trots höga elpriser

När årets tredje kvartal avslutas kan det konstateras att antalet laddbara fordon nu uppgår till 402 498. I september var 55 % av de registrerade personbilarna laddbara och totalt utgör laddbara personbilar nu 8% av fordonsflottan. Antalet laddstationer ökade med 108 stycken under september och statistiken visar nu på totalt 2 989 publika laddstationer i landet.

Fortsatt stark ökning av laddbara fordon trots höga elpriser

bottom of page