top of page

Elbilen det populäraste valet hittills under 2022

Sedan årsskiftet har över 75 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått över 380 000. Över 2 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen är populärare än såväl laddhybriden som fossila motsvarigheter när det kommer till nyregistreringar.

Elbilen det populäraste valet hittills under 2022

bottom of page