top of page

3 % av personbilsflottant var laddbar i Sverige i juli 2020

Coronapandemin fortsätter sätta sina spår på nybilsförsäljningen. Men ökningen av laddbara fordon har hittills i år trots det varit nästan dubbelt så hög jämfört med motsvarande period 2019, och i juli 2020 uppgick beståndet av laddbara personbilar i Sverige till 3 % av personbilsflottan.

3 % av personbilsflottant var laddbar i Sverige i juli 2020

$9.99

bottom of page