NYHETER

Håll dig uppdaterad kring hur antalet laddbara bilar och antalet laddpunkter växer i Sverige. Här publicerar vi allt som rör svensk e-mobilitystatistik. Du kan också få uppdateringar från oss i din mailbox genom en kostnadsfri prenumeration på nyheter.

Laddbara bilar och lätta lastbilar ökar starkt i Sverige i oktober 2020

November 08, 2020

I oktober ökade antalet laddbara fordon med 8 734 st, vilket motsvarar en uppgång med 70 % de senaste 12 månaderna. Elbilar, laddhybrider och lätta lastbilar driver på utvecklingen. I oktober 2020 fanns det 162 477 st laddbara fordon i Sverige.  

3 % av personbilsflottant var laddbar i Sverige i juli 2020

August 12, 2020

Coronapandemin fortsätter sätta sina spår på nybilsförsäljningen. Men ökningen av laddbara fordon har hittills i år trots det varit nästan dubbelt så hög jämfört med motsvarande period 2019, och i juli 2020 uppgick beståndet av laddbara personbilar i Sverige till 3 % av personbilsflottan.

Rekord för laddbara fordon i Sverige i september

September 09, 2020

Tillväxten av nya laddbara fordon har aldrig varit starkare i Sverige än i september 2020. Flera nya rekord noteras: ökningen för elektrifierade fordon nådde en ny toppnotering med 65 % på 12 månader, milstolpen 100 000 laddhybrider passerades och nya elbilar ökar snabbt på marknaden. 

Stark start på 2020 för laddbara fordon

April 07, 2020

Under årets första kvartal har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 16 %, vilket kan jämföras med 14 % under samma kvartal förra året. Situationen framöver kan komma att bli mer oviss i spåren av epidemin, men ännu får Power Circle signaler om att verksamheter rullar på. Satsningar på just elektrifiering skulle också kunna vara en smart väg ur en den ekonomiska krisen.

1 / 9

Please reload